Những vụ ly hôn kỳ quặc nhất thế giới

Sự nhỏ nhen và những ý nghĩ kỳ cục vốn tồn tại trong mỗi con người có cơ hội bùng phát, đưa đến những hành động nhiều khi như những đứa trẻ lên 10, như trong một vài câu chuyện dưới đây. Chia tay là phải chia cả nhà Cuối năm 2008, tại một ngôi…