Mèo hai mặt cực hiếm mới sinh ra ở Mỹ

Chủ của con mèo cái mới được sinh ra là chị Stephanie Durkee. Mèo con được đặt tên là Duecy. Lúc mới sinh ra, mẹ Duecy đã từ chối con mình, do đó Stephanie phải bón sữa cho Duecy thông qua một chiếc bơm tiêm. Chú mèo hai đầu Duecy Chị Stephanie kể lại chính…