Cụ ông già nhất thế giới mừng tuổi mới

Khi được biết mình là người già nhất thế giới, cụ Kimura xúc động nói rằng cụ rất vinh dự và không thể diễn tả được cảm xúc bằng lời khi biết tin mình là người cao tuổi nhất thế giới. Cụ Kimura sinh ngày 19/4/1897 từng làm nhân viên bưu điện trong khoảng 40…