NGÔI NHÀ HOANG

Gần nơi tôi sống , có 1 con dốc cao, được gọi là dốc Đồng Lách ,trước đây dân cư ở đây rất ít ,xung quanh chỉ toàn là cánh đồng , xa xa thấp thoáng mới được vài nhà dân . Cuối con dốc ,có 1 ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ rất…