Cận cảnh “bữa tiệc” của cá sấu đói

Hàng năm, những đàn ngựa vằn và linh dương phải đối mặt những con cá sấu đói khát khi chúng vượt qua con sông Mara trong cuộc di cư từ Tanzania tới Kenya. Phần lớn trong số chúng đều vượt sông an toàn, nhưng một số con xấu số đã nằm lại dưới sông và…