Tái tạo khuôn mặt của người 7 triệu năm trước

Với sự trợ giúp của kỹ thuật kỹ thuật tạo hình qua máy tính, các nhà nhân chủng học pháp y đã đã tái tạo 27 khuôn mặt khác nhau qua từng thời kỳ từ hóa thạch thu được của người cổ đại cách đây khoảng 7 triệu năm. Đây là thời kỳ Sahelanthropus tchadensis…