Cuộc sống cùng cực đầy nguy hiểm của người dân Châu Phi

Châu Phi là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nằm ở rìa sa mạc, đất canh tác ít cộng với nguồn nhân lực khan hiếm nên cuộc sống của những người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Để cải thiện cuộc sống, trẻ em và phụ nữ Châu Phi thường đi…