Người đàn ông không mặt có diện mạo mới

Trái với những tin đồn thất thiệt rằng ông đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái, Jose Mestre đột ngột xuất hiện và ông đã chuẩn bị đón chào khuôn mặt mới. “Lũ trẻ nhìn thấy tôi và không ngừng khóc. Chúng nghĩ rằng tôi là một con thú. Tại sao lại là tôi…