Người “lai”…ngựa

Marion Laval Jeantet, được tiêm máu ngựa vào người khiến cô trở thành “quái nhân”. Người phụ nữ Pháp Marion Lavel Jeantet vừa thực hiện thành công một trong những thí nghiệm gây sốc nhất hành tinh, tiêm huyết tương ngựa vào người trong nhiều tuần liên tiếp. Thí nghiệm này được Lavel thực hiện…