Người tiến hành nhiều ca phẫu thuật ngực nhất

Bác sĩ Ted Eisenberg đã lập kỷ lục thế giới khi tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa ngực khoảng 3.460 lần. Bác sĩ Ted Eisenberg hiện dang làm việc tại bệnh viện Nazareth (Philadelphia). Sau khi đã dành nửa sự nghiệp của mình vào các cuộc phẫu thuật tái tạo các bộ phận trên cơ…