Cụ ông 85 tuổi vượt Đại Tây Dương cùng nhóm bạn già

Một cụ ông người Anh 85 tuổi từng mơ ước vượt Đại Tây Dương trên một chiếc bè hồi còn trẻ cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ cùng 3 người bạn già khác. Chiếc bè của nhóm thủy thủ già. Ông Anthony Smith, 85, từ London, đã dẫn đầu nhóm thủ thủ cao tuổi…