“Mỹ nữ” khổng lồ tắm tiên

Một bức tượng mỹ nữ khổng lồ xuất hiện giữa hồ Ulster (Hamburg, Đức). Ngày 3/8 trên mặt hồ Ulster, thành phố Hamburg (Đức) xuất hiện một bức tượng "mỹ nữ" tóc vàng khổng lồ trong trạng thái "tắm bồn" gợi cảm. Theo giới thiệu, tác phẩm "mỹ nhân ngư" cực đại này có kích thước chiều…