Câu chuyện về trùng tang và ma da – Tác Giả TamThành Võ

chuyện 1: nguồng góc dòng sông ma da Chuyện xảy ra cách nhà mình khoảng 600 mét nếu tính theo đường lộ,còn nếu tính theo đường chim bay thì chỉ cách 250m và 1 con sông,con sông này là nơi đã có khoảng gần 10 trẻ em chết trôi sông…và mình cũng suýt nữa là…