Bản sao của tháp nghiêng Pisa

Tháp Pisa tại Italia từ lâu vốn nổi tiếng thế giới bởi độ nghiêng. Nhưng sự ra đời của Capital Gate với độ nghiêng gấp hơn 4 lần khiến Tháp nghiêng Pisa bị lu mờ.   Công trình gồm 35 tầng, cao 160m. Sách các kỷ lục Guinness thế giới mới đây đã công nhận…