Tâm Sự Có Thật Của 1 Bạn Nữ Có Khả Năng Cảm Nhận Được Người Âm – Tác Giả 네화안

Thấy trang đăng những truyện kiểu tâm sự lên thì nay em cũng can đảm góp thêm câu chuyện của em. Em chỉ mới 18 thôi, nhưng không hiểu sao em biết coi bói và cảm nhận được chỗ nào vị trí nào có ma, tuy không thấy ạ. Chỉ cảm giác là có thôi,…