Cột xi măng có từ thời tiền sử?

Ai đã làm ra những trụ cột xi măng này và chẳng lẽ người tiền sử thời đồ đá 5.000 trước Công nguyên đã thông minh đến mức làm ra được xi măng? Tại hòn đảo nhỏ có tên gọi Baien – nơi chưa từng có ai ở đó nhưng trên đảo này lại có…