“Bàn tiệc” có giá 1.700 tỷ đồng

“Bàn tiệc” đặc biệt này được trưng bày trong một cuộc triển lãm với chủ đề “Thiên hạ đệ nhất yến” đang diễn ra tại Viện bảo tàng nghệ thuật thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc . Để chuẩn bị “tiệc”, một nhà sưu tầm đá quý người Hồ Nam đã mất…