Thuê toa lét để ngắm biển

Ông bà Tracy Woodhouse và Graham Peck đã phải chi trả rất nhiều tiền để có thể sử dụng chiếc toa lét đặc biệt này. Ông bà Tracy Woodhouse và Graham Peck đã trả 15.000 bảng (tương đương 450.000.000 VND) để thuê một… cái toa lét trong vòng 5 năm và với giá 1.800 bảng…