Cậu bé 12 tuổi thách thức thuyết tương đối của Einstein

Jacob Barnett (12 tuổi) có chỉ số IQ là 170 – cao hơn cả Albert Einstein – hiện đang theo học Tiến sĩ tại trường Đai học Indiana (Mỹ). Cậu bé cũng đang bắt tay vào nghiên cứu học thuyết lý giải sự hình thành vũ trụ của riêng mình. Học thuyết của Jacob Barnett được…