Hồn Ma Thằng Cu Hoàng – Audio Truyện Ma

Hồn Ma Thằng Cu Hoàng – Audio Truyện Ma – Không! Tất cả là tại tôi! Tại tôi! Sao tôi không chết đi cho thằng Hoàng nó sống. Bà Sáu cứ gào lên những câu kiểu như vậy. Những tiếng kêu rên thảm thiết của bà khiến cho những ai có mặt trong đám tang…