Tình Còn Nơi Đây – Tác Giả TamThành Võ

Trở lại năm 2007,lúc em và thằng Trọn lên Sài Gòn làm ở công ty bao bì,lúc đó cũng có thể nói là thời gian vui vẻ của tuổi trẻ,ngày thì làm tối thì đi cafe hoặc nhậu với mấy người làm chung!Đương nhiên lúc đó chưa biết ma cỏ là gì rồi vì lúc…