(Đang trải qua)Chuyện tâm linh hiện tại có thật của em – Tác Giả Huyle7

Mấy ngày nay e đang bị hành hạ các thím ạ . Đúng là dù mình cứng ntn mà bị hành hạ tinh thần thì người cũng lụy dần. Đang ở cơ quan nên tilte vội lúc nghỉ trưa về những việc xảy ra với em trong mấy ngày qua . Sơ qua về e…