Tìm thấy nhẫn sau 73 năm rơi trong bồn cầu

Cụ ông Jesse Taylor Mattos 90 tuổi người Mỹ vừa tìm lại được chiếc nhẫn kỷ niệm mà cụ đã đánh rơi vào bồn cầu vào năm 18 tuổi. Jesse Taylor Mattos đã đánh rơi chiếc nhẫn vàng nạm ngọc khắc ba chữ cái J.T.M. (viết tắt tên cụ) vào năm tốt nghiệp cấp ba…