Vong hồn của kẻ Trùng tang !!!! – Tác giả Hồ Lương

Vào Một buổi chiều chạng vạng của năm 1984 , cả vùng quê đang yên bình của tôi bỗng nhiên rúng động trước cái chết của thằng Kha , ai nấy trong thôn xã cũng biết nó là thằng hiền lành , khôn ngoan , chưa hề xích mích hay thù oán với cả ,…