CÁI RỐN NƯỚC – Tác Giả Duy Tâm

CÁI RỐN NƯỚC Sông Krông Nô (tên gọi gốc là Ea Krông Knô – sông Cha) là một trong hai nhánh chính của sông Sêrêpôk bắt nguồn từ vùng núi cao thuộc dãy Chư Yang Sin phía bắc tỉnh Lâm Đồng , chảy theo hướng Đông Tây , sau chuyển hướng Đông Nam , dọc…