Bóng đè. – Tác giả – Bay Xa

Mình xin kể câu chuyện ngắn tuy ko có những tình tiết đáng sợ cũng hơi lạc đề vì văn ko hay nhưng hoàn toàn có thật xảy ra trong gđ của mình. Truyện 1 Bóng đè. Gd mình ở Tân An tỉnh Long An có 4 ng, 3 me và e trai nhỏ hơn…