giết người

Thực Đơn Kinh Dị

3.5
Món Thứ 10 Tháng Ba 15, 2023
Món Thứ 9 Tháng Một 22, 2023

Ai Sẽ Trở Thành Hoa Hậu?

5
Chương 5 Tháng Tám 13, 2022
Chương 4 Tháng Tám 10, 2022

LẤY ĐẦU CÚNG QUỶ

3.3
Phần 6 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 25, 2022

Tiếng Lòng Dạ Cổ

0
Chương 4 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 25, 2022

GIẤU XÁC MẸ CHỒNG

5
CHƯƠNG 6 Tháng Sáu 24, 2022
CHƯƠNG 5 Tháng Sáu 24, 2022

DỊ ÁN ĐÊM 30

5
Chương 19 Tháng Sáu 24, 2022
Chương 18 Tháng Sáu 24, 2022

Thiên Linh Cái

3.6
Phần 6 Tháng Sáu 20, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 20, 2022

Huyết Án

4
Chap 12 Tháng Sáu 18, 2022
Chap 11 Tháng Sáu 18, 2022

Bảo vệ: MỠ NGƯỜI LÀM NẾN

5
Chương 5 Tháng Sáu 13, 2022
Chương 4 Tháng Sáu 13, 2022

NGOẠI ĐÃ GIẾT BAO NGƯỜI?

5
Phần 11 Tháng Sáu 8, 2022
Phần 10 Tháng Sáu 8, 2022

OAN HỒN CÔ NỞ

0
Chap 10 Tháng Sáu 7, 2022
Chap 9 Tháng Sáu 7, 2022

CĂN NHÀ NGOẠI Ô

5
Chương 4 Tháng Sáu 6, 2022
Chương 3 Tháng Sáu 6, 2022

LÒNG THAM TỘI LỖI

2.3
Chương 5 Tháng Năm 31, 2022
Chương 4 Tháng Năm 31, 2022

Lồng Đèn Da Người

3.3
Phần 14 Tháng Năm 29, 2022
Phần 13 Tháng Năm 29, 2022

Bánh Trung Thu Nhân Thịt Người

5
Chap 4 Tháng Năm 26, 2022
Chap 3 Tháng Năm 26, 2022

XÁC AI TRONG VẠI MẮM

4
Chương 4 Tháng Năm 25, 2022
Chương 3 Tháng Năm 25, 2022

Xác người trong nồi nấu cao

5
Chương 5 Tháng Năm 22, 2022
Chương 4 Tháng Năm 22, 2022

Phá Thai

5
Phần 14 END Tháng Năm 12, 2022
Phần 13 Tháng Năm 12, 2022