tâm linh

Nhân Gian Này Không Thiếu Dị Kinh

4.2
Dị Kinh 6 Tháng Chín 21, 2022
Dị Kinh 5 Tháng Chín 12, 2022

Làm dâu đất độc phần 2

3.5
Chap 9 Tháng Chín 15, 2022
Chap 8 Tháng Chín 15, 2022

Xóm Trọ Người Giấy

5
Tập 6 Tháng Chín 11, 2022
Tập 5 Tháng Chín 11, 2022

Quỷ Ngự Gốc Cây

5
Tập 2 Tháng Chín 10, 2022
Tập 1 Tháng Chín 10, 2022

QUỶ TRẠCH

0
CHƯƠNG 2 Tháng Chín 8, 2022
CHƯƠNG 1 Tháng Chín 8, 2022

Huyết Y Ngải

4
Chap 10 Tháng Chín 7, 2022
Chap 9 Tháng Chín 7, 2022

NUÔI QUỶ ĐÓI Phần 2

4
Tập 12 Tháng Chín 1, 2022
Tập 11 Tháng Chín 1, 2022

Nhà Âm

2
Chương 5 Tháng Tám 28, 2022
Chương 4 Tháng Tám 28, 2022

Bà Tổ Cô

3.7
Chap 2 Tháng Tám 24, 2022
Chap 1 Tháng Tám 24, 2022

OAN KHUẤT HOA DÃ QUỲ

4.4
Chương 20 Tháng Tám 22, 2022
Chương 19 Tháng Tám 22, 2022

TIẾNG AI HÁT TRONG ĐÊM

3
Chương 13 Tháng Tám 21, 2022
Chương 12 Tháng Tám 21, 2022

Ngôi làng lắm quỷ nhiều ma

3.7
Phần 3 Tháng Tám 20, 2022
Phần 2 Tháng Tám 15, 2022