Truyện Ma Bên Ngoại – tác giả Pinky Mango

Kể tiếp chuyện gặp ma của bên họ ngoại mình. Chuyện này là dì của mình, năm đó là năm 1993, dì 8 của mình ( ông ngoại mình có tới 10 người con ), lúc đó dì mình vừa mới lấy chồng được hơn năm, hai vợ chồng cùng nhau xuống Giá Rai (…