2020

Ụ MỐI HOANG SAU NHÀ

5
Chương 2 Tháng Năm 14, 2023
Chương 1 Tháng Năm 14, 2023

HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH

5
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

HỌ Ở XUNG QUANH

5
Chương 4 Tháng Bảy 26, 2022
Chương 3 Tháng Bảy 26, 2022

TRỪ TÀ

4.5
Chương 12 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 21, 2022

Cố sự 25 Năm Trước

4
Phần 5 Tháng Bảy 17, 2022
Phần 4 Tháng Bảy 17, 2022

H’ CHOANG LÀ VỢ MA

5
Phần 9 Tháng Bảy 16, 2022
Phần 8 Tháng Bảy 16, 2022

Chết Mất Xác

5
Chap 4 Tháng Bảy 13, 2022
Chap 3 Tháng Bảy 13, 2022

CHÙA DƯỚI HỒ

5
Chap 8 Tháng Bảy 10, 2022
Chap 7 Tháng Bảy 10, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

TẢ AO TRUYỀN KỲ

5
Phần 12 Tháng Bảy 5, 2022
Phần 11 Tháng Bảy 5, 2022

TỘI ÁC CAI LỆ

0
Chương 5 Tháng Năm 31, 2022
Chương 4 Tháng Năm 31, 2022

LÒNG THAM TỘI LỖI

2.3
Chương 5 Tháng Năm 31, 2022
Chương 4 Tháng Năm 31, 2022

Ngạ Qủy

5
Chap 11 Tháng Năm 31, 2022
Chap 10 Tháng Năm 31, 2022

DẠ QUÁN

4
Chương 7 Tháng Năm 31, 2022
Chương 6 Tháng Năm 31, 2022

SOI GƯƠNG LÚC NỬA ĐÊM

5
Phần 17 Tháng Năm 31, 2022
Phần 16 Tháng Năm 31, 2022

Trộm Nhầm Mộ Quỷ

0
Chap 9 Tháng Năm 30, 2022
Chap 8 Tháng Năm 30, 2022

Cây Me Đầu Xóm

5
Chương 5 Tháng Năm 30, 2022
Chương 4 Tháng Năm 30, 2022

Dã Tâm

0
Phần 7 Tháng Năm 30, 2022
Phần 6 Tháng Năm 30, 2022

QUÁN PHỞ THỊT NGƯỜI

5
Chương 4 Tháng Năm 30, 2022
Chương 3 Tháng Năm 30, 2022

Oán Nghiệp

5
Phần 6 Tháng Năm 30, 2022
Phần 5 Tháng Năm 30, 2022