All Mangas

Thực Đơn Kinh Dị

3.4
Món Thứ 9 Tháng Một 22, 2023
Món Thứ 8 Tháng Mười Một 15, 2022

Nghề Nghiệp Ghê Rợn

2.7
Nghề Thứ 5 Tháng Một 20, 2023
Nghề Thứ 4 Tháng Một 20, 2023

Chuyện Rùng Rợn Của Sinh Viên

4.5
Chuyện Thứ 7 Tháng Một 16, 2023
Chuyện Thứ 6 Tháng Mười Hai 3, 2022

ĐẠO SĨ XUẤT SƠN

5
Chương 3 Tháng Một 13, 2023
Chương 2 Tháng Một 11, 2023

Những Chuyện Kinh Dị Trong Trường Học

4.1
Chuyện Thứ 8 Tháng Mười Hai 18, 2022
Chuyện Thứ 7 Tháng Mười Một 17, 2022

BỨC TRANH VÔ SẮC

5
Chương 10 Tháng Mười Hai 11, 2022
Chương 9 Tháng Mười Hai 11, 2022

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Oán Nghiệp

5
Chương 4 Tháng Mười 25, 2022
Chương 3 Tháng Mười 25, 2022

Huyết Y Ngải

3.3
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022

Chiếc Váy Quỷ Ám

4.5
Chap 15 Tháng Mười 16, 2022
Chap 14 Tháng Mười 16, 2022