All Mangas

18+NEW Sát Nhân Áo Dài Trắng

4.7
CHƯƠNG 6 Tháng Chín 10, 2023
CHƯƠNG 5 Tháng Chín 10, 2023

QUỶ NỮ QUÊ NGOẠI

3.8
Chương 16 Tháng Bảy 1, 2023
Chương 15 Tháng Bảy 1, 2023

U Minh Lộ

2
Chương 4 Tháng Sáu 25, 2023
Chương 3 Tháng Sáu 25, 2023

Ân đền Oán Trả

4.5
Chương 12 Tháng Sáu 2, 2023
Chương 11 Tháng Sáu 2, 2023

Những Chiếc Áo Cưới Da Người

3.8
Chương 13 Tháng Năm 28, 2023
Chương 12 Tháng Năm 28, 2023

Đoản Kiếp

0
Chương 25 Tháng Năm 22, 2023
Chương 24 Tháng Năm 22, 2023

Ma Đĩ

3.5
Chương 20 Tháng Năm 15, 2023
Chương 19 Tháng Năm 15, 2023

Ụ MỐI HOANG SAU NHÀ

5
Chương 2 Tháng Năm 14, 2023
Chương 1 Tháng Năm 14, 2023

MỘ BÀ NĂM

5
Chương 4 Tháng Năm 11, 2023
Chương 3 Tháng Năm 11, 2023

Cổng Linh Hồn

5
Chương 12 Tháng Năm 10, 2023
Chương 11 Tháng Năm 10, 2023

Nhật Ký Chết

1
Chương 6 Tháng Năm 9, 2023
Chương 5 Tháng Năm 9, 2023

Ma Da Sông Nước

5
Chương 7 Tháng Năm 5, 2023
Chương 6 Tháng Năm 5, 2023

HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH

5
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

NGẢI ĐỘC CẦU LỘC

3.8
Chương 28 Tháng Tư 27, 2023
Chương 27 Tháng Tư 27, 2023

Oán Thù

4
Chương 6 Tháng Tư 27, 2023
Chương 5 Tháng Tư 27, 2023

Cô Ta Đang Ở Đây

5
Chương 6 Tháng Tư 24, 2023
Chương 5 Tháng Tư 24, 2023

NGẬM NGẢI TÌM TRẦM

4
Chương 14 Tháng Tư 20, 2023
Chương 13 Tháng Tư 20, 2023