ma quỷ

DƯỚI SÔNG ĐÀ, ĐẦY MA DA

5
TẬP 11 Tháng Năm 13, 2024
TẬP 10 Tháng Năm 13, 2024

ĐƯA TANG THẦN TRÙNG

4.4
Chương 10 Tháng Một 1, 2024
Chương 9 Tháng Một 1, 2024

3 GIỌT MÁU QUỶ

4.3
Chương 6 Tháng Mười Một 30, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

Gò Bà Thắm

4
Chương 4 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 19, 2023

Miếu Cổ

5
Chương 7 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 6 Tháng Mười Một 17, 2023

Ma Rừng – Quỷ Núi

4.2
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 11, 2023

Ma Đĩ

3.3
Chương 42 Tháng Mười Một 9, 2023
Chương 41 Tháng Mười Một 9, 2023

Chơi ngu vào rằm tháng bảy

2.3
Chương 6 Tháng Mười Một 6, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 6, 2023

Ma Chó

4
Chương 15 Tháng Mười Một 4, 2023
Chương 14 Tháng Mười Một 4, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

4
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

Rước Vong Về Cúng

4.6
Chương 18 Tháng Mười Một 2, 2023
Chương 17 Tháng Mười Một 2, 2023

NEW Con Quỷ Dưới Mộ.

3.3
Chương 9 Tháng Mười 26, 2023
Chương 8 Tháng Mười 26, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Cổng Linh Hồn 2

4.3
Chương 15 Tháng Mười 23, 2023
Chương 14 Tháng Mười 23, 2023

Hồn Về Báo Thù

4.3
Chương 9 Tháng Mười 21, 2023
Chương 8 Tháng Mười 21, 2023