ma quỷ

ĐƯA TANG THẦN TRÙNG

4.5
Chương 10 Tháng Một 1, 2024
Chương 9 Tháng Một 1, 2024

3 GIỌT MÁU QUỶ

4.3
Chương 6 Tháng Mười Một 30, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

Gò Bà Thắm

4
Chương 4 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 19, 2023

Miếu Cổ

5
Chương 7 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 6 Tháng Mười Một 17, 2023

Ma Rừng – Quỷ Núi

4.2
Chương 4 Tháng Mười Một 11, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 11, 2023

Ma Đĩ

3.3
Chương 42 Tháng Mười Một 9, 2023
Chương 41 Tháng Mười Một 9, 2023

Chơi ngu vào rằm tháng bảy

2.3
Chương 6 Tháng Mười Một 6, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 6, 2023

Ma Chó

4.3
Chương 15 Tháng Mười Một 4, 2023
Chương 14 Tháng Mười Một 4, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

4
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

Rước Vong Về Cúng

5
Chương 18 Tháng Mười Một 2, 2023
Chương 17 Tháng Mười Một 2, 2023

Nhà Ma Hẻm Kín Lê Quang Định

5
Chương 6 Tháng Mười 29, 2023
Chương 5 Tháng Mười 29, 2023

NEW Con Quỷ Dưới Mộ.

3.3
Chương 9 Tháng Mười 26, 2023
Chương 8 Tháng Mười 26, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Cổng Linh Hồn 2

4
Chương 15 Tháng Mười 23, 2023
Chương 14 Tháng Mười 23, 2023

Hồn Về Báo Thù

4
Chương 9 Tháng Mười 21, 2023
Chương 8 Tháng Mười 21, 2023

Trùng Tang – Vong Linh Nổi Loạn

4.7
Chương 12 Tháng Mười 18, 2023
Chương 11 Tháng Mười 18, 2023