Truyện Ma Thành Viên

Năm 1978 sau khi ra Đà nẵng thi đại học xong nhân tiện tôi ghé về Quảng Ngãi quê tôi. Làng quê tôi nằm ven sông Trà khúc, vùng đất luôn xảy ra chiến tranh ác liệt chết chóc khá nhiều nên tôi sinh ra và lớn lên ở nơi khác và chỉ được ba […] Lần Đầu Thấy Ma – Tác Giả c51

Năm 1978 sau khi ra Đà nẵng thi đại học xong nhân tiện tôi ghé về Quảng Ngãi quê tôi. Làng quê tôi nằm ven sông Trà khúc, vùng đất luôn xảy ra chiến tranh...

Chuyện này do bản thân bị, truyện 100% có thật, và tôi xin kể theo kiểu mộc mạc nhất để tăng phần chân thật của câu truyện này. – Nhớ cái thời mà tôi còn đi học, lúc đó nhớ không lầm là thời tôi học lớp tám, cái thời mà tôi còn vô tư […] Ma Giật Võng – Tác Giả Lê Thành

Chuyện này do bản thân bị, truyện 100% có thật, và tôi xin kể theo kiểu mộc mạc nhất để tăng phần chân thật của câu truyện này. - Nhớ cái thời mà tôi còn đi...