Truyện Ma Thành Viên

Trong công trình có một cậu tên H, người NB, rất đẹp trai, đẹp trai kiểu lai tây ý. Tính cậu này cũng rất tốt, lại là cháu ruột sếp nhớn lên tương lai chắc sẽ dạt dào. Lúc e lảm tầm 4-5 tháng thì cậu ta vào, e được phân công kèm cậu này […] Điềm Báo – Tác Giả duchathoithoi

Trong công trình có một cậu tên H, người NB, rất đẹp trai, đẹp trai kiểu lai tây ý. Tính cậu này cũng rất tốt, lại là cháu ruột sếp nhớn lên tương lai chắc...