Truyện Ma Thành Viên

Giết …. Giết hắn cho ta .Lời vừa dứt thì một tiếng hét lớn vang nên  tại một công trường xây dựng, một người công nhân bị ngã từ tầng thượng xuống đất của một tòa nhà cao tầng đang thi công.Những người làm gần đó hốt hoảng  tiến sát tới nạn nhân để xem […] Rửa nhục chuốc oán-G-Bach

Giết …. Giết hắn cho ta .Lời vừa dứt thì một tiếng hét lớn vang nên  tại một công trường xây dựng, một người công nhân bị ngã từ tầng thượng xuống đất của một...

Lời nói đầu cho mình xin chào tới tất cả mọi người trong Truyện ma có thật Một Thành Viên,tôi là 1 thành viên cũng khá là lâu trong nhóm rồi đọc cũng nhiều chuyện của mọi người rồi nên hôm nay rảnh nên cũng xin kể cho mọi người chuyện của bên phía ngoại […] Truyện Nhà Ngoại – Tác Giả LV.NT

Lời nói đầu cho mình xin chào tới tất cả mọi người trong Truyện ma có thật Một Thành Viên,tôi là 1 thành viên cũng khá là lâu trong nhóm rồi đọc cũng nhiều chuyện...