linh dị

MOI Góc Khuất

4.3
Chap7 1 ngày ago
Chap 6 Tháng Tám 14, 2022

Nghiệp Hầu Thánh

5
Chap 6 Tháng Tám 12, 2022
Chap 5 Tháng Tám 12, 2022

Sao Mẹ Bỏ Con

0
Chương 4 Tháng Tám 11, 2022
Chương 3 Tháng Tám 11, 2022

Bệnh hoạn

0
Phần 10 Tháng Tám 3, 2022
Phần 9 Tháng Tám 3, 2022

CÂY MA NUÔI XÁC

0
Chương 4 Tháng Tám 1, 2022
Chương 3 Tháng Tám 1, 2022

ÂM KHÍ

0
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

Cuốn Nhật Ký Quỷ Dị

5
Phần 10 Tháng Bảy 28, 2022
Phần 9 Tháng Bảy 28, 2022

LỖ BAN THẦN PHÙ

3.5
Tập 2 Tháng Bảy 26, 2022
Tập 1 Tháng Bảy 26, 2022

QUỶ NHẬP HỒN

5
Chương 8 Tháng Bảy 24, 2022
Chương 7.1 Tháng Bảy 24, 2022

CHIẾC VÁY DÍNH MÁU

1
Chương 7 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022

TRỪ TÀ Phần 2

0
Chương 6 Tháng Bảy 22, 2022
Chương 5 Tháng Bảy 22, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

TRỪ TÀ

4.5
Chương 12 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 21, 2022

Cố sự 25 Năm Trước

0
Phần 5 Tháng Bảy 17, 2022
Phần 4 Tháng Bảy 17, 2022

H’ CHOANG LÀ VỢ MA

5
Phần 9 Tháng Bảy 16, 2022
Phần 8 Tháng Bảy 16, 2022

TRỤC HỒN NGẢI

0
Phần 2 Tháng Bảy 14, 2022
Phần 1 Tháng Bảy 14, 2022

Chết Mất Xác

0
Chap 4 Tháng Bảy 13, 2022
Chap 3 Tháng Bảy 13, 2022