linh dị

ĐƯA TANG THẦN TRÙNG

4.3
Chương 10 Tháng Một 1, 2024
Chương 9 Tháng Một 1, 2024

3 GIỌT MÁU QUỶ

4.3
Chương 6 Tháng Mười Một 30, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 27, 2023

Gò Bà Thắm

4
Chương 4 Tháng Mười Một 19, 2023
Chương 3 Tháng Mười Một 19, 2023

Hồn Ma Bà Hào

4.7
Chương 5 Tháng Mười Một 18, 2023
Chương 4 Tháng Mười Một 18, 2023

Miếu Cổ

5
Chương 7 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 6 Tháng Mười Một 17, 2023

Ma Ám Làng Tôi

4.3
Chương 9 Tháng Mười Một 17, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 16, 2023

Giang Hồ Linh Dị Truyện

5
Chương 9 Tháng Mười Một 10, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 10, 2023

Ma Đĩ

3.3
Chương 42 Tháng Mười Một 9, 2023
Chương 41 Tháng Mười Một 9, 2023

Truyện Xóm Tôi

4.5
Chương 3 Tháng Mười Một 7, 2023
Chương 2 Tháng Mười Một 7, 2023

Chơi ngu vào rằm tháng bảy

2.3
Chương 6 Tháng Mười Một 6, 2023
Chương 5 Tháng Mười Một 6, 2023

Ma Chó

4.3
Chương 15 Tháng Mười Một 4, 2023
Chương 14 Tháng Mười Một 4, 2023

Ngôi Mộ Quỷ

3.7
Chương 10 Tháng Mười Một 3, 2023
Chương 9 Tháng Mười Một 3, 2023

THỊT MUỐI

5
Chương 7 Tháng Mười 29, 2023
Chương 6 Tháng Mười 29, 2023

Nhà Ma Hẻm Kín Lê Quang Định

5
Chương 6 Tháng Mười 29, 2023
Chương 5 Tháng Mười 29, 2023

Truyền Thuyết Đế Nhân

5
Chap 18 Tháng Mười 26, 2023
Chap 17 Tháng Mười 26, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Cổng Linh Hồn 2

4
Chương 15 Tháng Mười 23, 2023
Chương 14 Tháng Mười 23, 2023

Trở Về Báo Thù

4
Chương 8 Tháng Mười 12, 2023
Chương 7 Tháng Mười 12, 2023

TÂM LINH HUYỀN TƯỞNG KÝ

4.2
Chương 11 Tháng Tám 2, 2023
Chương 10 Tháng Tám 2, 2023