pháp sư

Giang Hồ Linh Dị Truyện

5
Chương 9 Tháng Mười Một 10, 2023
Chương 8 Tháng Mười Một 10, 2023

Thầy Lăng Diệt Tà Phép

5
Chương 5 Tháng Mười 25, 2023
Chương 4 Tháng Mười 25, 2023

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

4.2
Chương 2920 Tháng Bảy 3, 2022
Chương 2919 Tháng Bảy 3, 2022

Bảo vệ: THẦY PHÁP BẤT ĐẮC DĨ

4.2
Chương 9 Tháng Sáu 25, 2022
Chương 8 Tháng Sáu 25, 2022

Trấn ma đạo nhân

2.7
Phần 9 Tháng Sáu 25, 2022
Phần 8 Tháng Sáu 25, 2022

Lưu Manh Bắt Ma

4.2
Chap 17 Tháng Sáu 20, 2022
Chap 16 Tháng Sáu 20, 2022

Pháp Sư Làng Quê

2.5
Chương 15 Tháng Sáu 15, 2022
Chương 14 Tháng Sáu 15, 2022

Vong Ám Nhà Tôi

4.3
Phần 10 Tháng Sáu 10, 2022
Phần 9 Tháng Sáu 10, 2022

Nghi Lễ Tế Thần

3.7
Chap 36+37 Tháng Năm 27, 2022
Chap 35 Tháng Năm 27, 2022

HẮC SẮC PHÁP SƯ

0
Chương 4 Tháng Năm 25, 2022
Chương 3 Tháng Năm 25, 2022

Lời Nguyền U Ẩn

4.2
Chap 100 END Tháng Năm 20, 2022
Chap 99 Tháng Năm 20, 2022

Pháp Sư Nghịch Thiên

5
Chap 13 Tháng Năm 20, 2022
Chap 12 Tháng Năm 20, 2022

Quỷ Lửa

3.3
Phần 10 Tháng Hai 4, 2022
Phần 9 Tháng Hai 4, 2022