Truyện Ma Thành Viên

Em đọc mất cả tuần mới hết, chuyện thì nhiều thể loại: Ma, ma hài, copy trên mạng…nhưng em thích những chuyện có thật, tự trãi nghiệm hơn. Chia sẽ với cả nhà chuyện của em, chẳng nghe ông này bà kia kể gì cả: 1. Truyện thứ nhất: Ma giấu và bắt mất – […] Ma giấu và bắt mất – Tác Giả tucani

Em đọc mất cả tuần mới hết, chuyện thì nhiều thể loại: Ma, ma hài, copy trên mạng...nhưng em thích những chuyện có thật, tự trãi nghiệm hơn. Chia sẽ với cả nhà chuyện của em,...