Truyện Ma Thành Viên

Đầu những năm 2000, những năm mà đất nước ta bắt đầu đổi mới hội nhập với thế giới. Sang thế kỷ 21 làm gì có ai tin vào mấy truyện ma quỷ, ấy là người ta nói thế, người ta vẫn nói với nhau như vậy, nhưng tôi thì khác đó là những năm […] Gia đình trùng tang – Tác Giả Lão Quỷ

Đầu những năm 2000, những năm mà đất nước ta bắt đầu đổi mới hội nhập với thế giới. Sang thế kỷ 21 làm gì có ai tin vào mấy truyện ma quỷ, ấy là...

Truyên 30 năm mới kể. Chào mn, tôi không biết viết văn nên nhớ sao viết vậy, mong mn thông cảm. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi hôm nay mới viết lên đây để chia xẻ. Năm đó tôi còn nhỏ lắm vì chuyện xảy ra hình như trước 1990 hay khoảng năm đó, nhưng […] Chuyện 30 năm mới kể – Tác Giả Quốc An

Truyên 30 năm mới kể. Chào mn, tôi không biết viết văn nên nhớ sao viết vậy, mong mn thông cảm. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi hôm nay mới viết lên đây để chia xẻ. Năm đó...

Chap 1 Vào nam khai khẩn. Ông bà dựng tạm một túp lều cạnh bìa rừng. Những năm đó, đất nước giải phóng chưa được bao lâu, còn đói kém. Hàng xóm cách xa nhau mấy cây số mới thấy được một nhà tranh. Đa số đều từ nơi khác đến vào khai hoang. Có […] Ông Tui Là Pháp Sư – Tác Giả kimnhư

Chap 1 Vào nam khai khẩn. Ông bà dựng tạm một túp lều cạnh bìa rừng. Những năm đó, đất nước giải phóng chưa được bao lâu, còn đói kém. Hàng xóm cách xa nhau mấy cây...