Truyện Ma Thành Viên

Trước khi tới Nhựt Bổn mấy năm thì em cũng đã được một cô bạn đang theo học tại tỉnh Ehime kể rằng một cậu bạn người Nhật học cùng có khả năng nhìn thấy hồn ma bóng quế. Cô ấy kể là bạn người Nhật mỗi lần đi thực địa trong rừng thì rất […] Gặp ma khi du học ở Nhật Bản

Trước khi tới Nhựt Bổn mấy năm thì em cũng đã được một cô bạn đang theo học tại tỉnh Ehime kể rằng một cậu bạn người Nhật học cùng có khả năng nhìn thấy...